Serviciile de coaching pe care le oferim la nivel de gândire, atitudine, abilități, strategie, comportamente și/sau la nivel emoțional au ca obiectiv găsirea unui echilibru între viața personală, activitatea profesională și performanța umană. În plus, suntem certificați și respectăm cele 8 principii ale Federației Internaționale de Coaching (ICF). Cele 2 tipuri de coaching pe care le oferim sunt:

Serviciile de Executive și Corporate Coaching (online sau față-în-față) au ca direcții:

 • Cunoașterea și înțelegerea propriei persoane și a echipei tale
 • Sesizarea barierelor care stau în calea schimbării organizaționale
 • Dezvoltarea aptitudinilor de relaționare bazate pe încredere
 • Dezvoltarea abilităților de a furniza feedback
 • Soluționarea conflictelor care apar în organizație
 • Recunoașterea și gestionarea adecvată a stresului personal sau al echipei
 • Concentrarea pe rezultate și metode de motivare a membrilor organizației

Serviciile de Team Coaching (online sau față-în-față) urmăresc:

 • Eficientizarea ședinţelor echipei
 • Dezvoltarea unei preocupări reale pentru echilibrul dintre viața personală și activitatea profesională
 • Favorizarea spiritului de inițiativă în cadrul echipei
 • Stimularea creativității colective
 • Dezvoltarea personală și profesională a fiecărui membru
 • Identificarea elementelor care definesc bunăstarea membrilor echipei sau rezolvarea unor conflicte în cadrul acesteia

Structură și durată

 • Programul constă în 6-12 sesiuni de dialog între coach și participant.
 • Sesiunile durează maximum 60 de minute.
 • Pe durata acestor sesiuni, coach-ul devine partenerul participantului, ajutându-l astfel să atingă obiectivele de dezvoltare asumate de comun acord.
 • Datele sesiunilor se stabilesc de comun acord, la un interval de maximum două săptămâni.

Direcțiile programului de coaching

Direcțiile programului de coaching

Comportamental

Elementul central

Comportamente observabile ale clientului

Metode de intervenție

Exerciții de autoreflecție, inverviu motivațional

Efectele urmarite

Înțelegerea antecedentelor și consecințelor comportamentului; schimbarea comportamentului; pattern-uri de acțiune

Centrat pe persoană

Elementul central

Înțelegerea de sine fără intervenția directă a coach-ului

Metode de intervenție

Consolidarea relațiilor profesionale bazate pe încredere și empatie

Efectele urmarite

Setarea unui nou mod de a gândi care generează emoții pozitive și relații eficiente

Cognitiv

Elementul central

Cum gândește și cum vede participantul lumea din jur

Metode de intervenție

Identificarea gândurilor iraționale și gândirea distorsionată (bias-uri)

Efectele urmarite

Dezvoltarea personală, schimbarea

Orientat spre sistem

Elementul central

Influențe individuale, de grup și organizaționale asupra comportamentului participantului

Metode de intervenție

Analiza interacțiunilor participantului; comportamentele de rol; grup, relații cu grupul; intervenție directă în cadrul organizației

Efectele urmarite

Eficiență crescută la nivel individual în muncă, la nivel de grup și organizațional